پودر نارگیل
پودر نارگیل نارگیل،‌ گیاهی است که ابتدا در جنوب آسیا کشت می‌شد و در حال حاضر در تمام مناطق آسیایی وجود دارد و پودر نارگیل از آن به دست می آید. بیشتر...