09154486257 - 05137607884 :امیر قربانی
دنبال کنید:

کنجد پاکستانی دوبوجار

کنجد پاکستانی دوبوجار

کنجد پاکستانی دوبوجار (کنجد پاکستانی بوجار شده) یا (کنجد پاکستانی فوق بوجار) نوع تمیز شده کنجد پاکستانی به حال خود می باشد که پس از ورود به ایران توسط دستگاه های مکانیزه مجدد بوجاری و پاک می شود و تمامی ناخالصی موجود در کنجد مانند سیخ و برگ و کنجدهای پوک و ریز از کنجد جدا می شود. همچنین تمامی گرد و خاک از کنجد جدا می شود. این کنجد برای روغنگیری مناسب و تمیز می باشد.

برای تهیه کنجد پاکستانی دوبار بوجار با ایران کنجد تماس بگیرید. بارگیری از مشهد ، ارسال به سراسر کشور با مناسب ترین هزینه حمل

تماس: 05136384374-09154486257

کانال تلگرام oilseeds

صفحه اینستاگرام iran_konjed

کنجد پاکستانی