09154486257 - 05137607884 :امیر قربانی
دنبال کنید:

کنجد میمنه بوجار شده

کنجد میمنه بوجار شده

کنجد میمنه بوجار شده با عناوین دیگری مانند کنجد میمنه دوبوجار یا کنجد میمنه فوق بوجار نیز شناخته می شود.

کنجد میمنه بوجار شده درواقع نوع تمیز شده کنجد میمنه به حال خود می باشد. این کنجد پس از ورود به ایران توسط دستگاه های مکانیزه مجدد در دو یا چند مرحله بوجاری و پاک می شود و تمامی ناخالصی موجود در کنجد مانند سیخ و برگ و کنجدهای پوک و ریز و همچنین گرد و خاک از کنجد جدا می شود. این کنجد برای روغنگیری مناسب و تمیز می باشد. این کنجد بیشتر برای افراد و کارگاه ها و فروشگاه هایی مناسب است که توان خرید کنجد در حجم بالا را ندارند و همچنین امکانات و تجهیزات بوجاری و تمیز کردن کنجد را دارا نمی باشند و دروافع کنجد را به صورت تمیز شده و حاضر و آماده نیاز دارن. مانند فروشگاه های روغنگیری در سطح کشور.

ایران کنجد افتخار این را دارد که کنجد میمنه را با مناسب ترین هزینه حمل به سراسر کشور ارسال کند. برای خرید کنجد میمنه بوجار شده با شماره 09154486257 تماس بگیرید.

کانال تلگرام oilseeds

صفحه اینستاگرام iran_konjed