09154486257 - 05137607884 :امیر قربانی
دنبال کنید:

مغز آفتابگردان شکسته

مغز آفتابگردان شکسته

مغز آفتابگردان شکسته به دلیل خرد بودن و شکسته بودن و ظاهر نامناسب برای مصارف آجیلی و بسته بندی مناسب نمی باشد. از این نوع مغز تنها برای مصارف روغنگیری استفاده می شود. البته باید در نظر داشت که به دلیل شکسته بودن و خرد بودن این مغز، کیفیت روغن به دست آمده از آن نسبت به مغز آفتابگردان سالم پایین تر می باشد، اما به دلیل قیمست بسیار پایین آن نسبت به مغزهای سالم موجود در بازار، این مغز انتخاب بسیاری از افراد برای روغنکشی می باشد.

برای تهیه و خرید مغز شکسته آفتابگردان ایرانی تماس بگیرید.

تماس: 05136384374-09154486257

کانال تلگرام oilseeds

صفحه اینستاگرام iran_konjed

دانه های روغنی