09154486257 - 05137607884 :امیر قربانی
دنبال کنید:

بادام زمینی کره گیری

بادام زمینی کره گیری با عناوین دیگری همچون بادام زمینی تفت داده شده، بادام زمینی یکبار تفت، بادام زمینی دوبار تفت، بادام زمینی یک آتیشه و بادام زمینی دو آتیشه شناخته می شود.

بادام زمینی کره گیری که به صورت یک بار تفت و دوبار تفت فرآوری می شود برای کره گیری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا بادام زمینی یکبار تفت رنگ روشنتری دارد و کره ی آن هم روشن تر می شود. بادام زمینی دوبار تفت به دلیل اینکه حرارت بیشتری دیده است رنگ تیره تری به خود می گیرد و کره ی آن هم تیره رنگ تر می شود. بادام زمینی خامی که برای فرآوری استفاده می شود معمولا بادام زمینی هندی، بادام زمینی آستانه اشرفیه، بادام زمینی مغان و بادام زمینی چینی می باشد.

قیمت بادام زمینی کره گیری به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله قیمت اولیه بادام زمینی خام، حمل و نقل، درصد پوستی که از بادام زمینی خام جدا می شود و از همه مهمتر میزان تفتی که به بادام داده می شود. هرچه پوست بادام زمینی نازکتر باشد قیمت تمام شده ی آن بعد از پوست گیری ارزانتر می شود و هرچه تفت بیشتری به بادام داده شود وزن بیشتری کسر می کند و در نتیجه قیمت آن گرانتر تمام می شود. به طور مثال قیمت بادام زمینی دوبار تفت از قیمت بادام زمینی یکبار تفت گرانتر می باشد.

برای خرین بادام زمینی کره گیری با تلفن 09154486257 تماس حاصل کنید.

 

 

مغزهای کره گیری