فساد روغن های خوراکی

فساد روغن های خوراکی

چند نکته مهم در رابطه با فساد روغن های خوراکی

1- هر چه میزان اسیدهای چرب غیر اشباع به ویژه غیر اشباع چند گانه در یک روغن بیشتر باشد (همان امگا 3 و6)، فسادپذیری آن روغن بیشتر خواهد بود.

2- روغنهایی که ظاهری کم رنگ دارند دیرتر از روغنهای تیره تر فاسد میشوند.

3- روغنهای تصفیه نشده زودتر از روغنهای تصفیه شده فاسد میشوند.

4- روغنهای آفتاب گردان، دانه کتان و گلرنگ زودتر از روغنهای زیتون و کانولا فاسد میشوند. حضور آنتی اکسیدان در روغنهای خوراکی روند فساد را کند میکند. مثل ویتامینE

5- روغن فاسد شده و تند شده حاوی رادیکال های آزاد است که سرطانزا میباشد.

ایران کنجد

☎️05136384374
?09154486257

وب سایت www.irkonjed.ir

کانال تلگرام oilseeds

صفحه اینستاگرام iran_konjed

ارسال یک دیدگاه