روغن کنجد استحصال شده از کنجد دوبوجار پاکستانی

 

 

عکس ارسلی اقای افشار از کلاچای
روغن استحصال شده از کنجد دوبوجار پاکستانی

 

 

عکس ارسالی اقای افشار از کلاچای
روغن استحصال شده از کنجد دوبوجار پاکستانی

 

عکس ارسالی جناب آقای افشار از روغن کنجد استحصال شده از کنجد دوبوجار پاکستانی.
ظرف سمت چپی و وسطی 4 روز بعد از روغنگیری
ظرف سمت راستی بعد از یک هفته
بدون استفاده از فیلتر پرس

 

تلفن تماس جهت سفارش کنجد 09154486257

کانال تلگرام oilseeds

صفحه اینستاگرام iran_konjed

ارسال یک دیدگاه