09154486257 - 05136384374 :امیر قربانی
دنبال کنید:

کنجد پاکستانی دوبوجار (کنجد پاکستانی بوجار شده)

کنجد پاکستانی دوبوجار (کنجد پاکستانی بوجار شده) نوع تمیز شده کنجد به حال خود می باشد که پس از ورود به ایران توسط دستگاه های مکانیزه مجدد بوجاری و پاک می شود و تمامی ناخالصی موجود در کنجد مانند سیخ و برگ و کنجدهای پوک و ریز از کنجد جدا می شود. این کنجد برای روغنگیری مناسب و تمیز می باشد.

برای تهیه کنجد پاکستانی دوبار بوجار با ایران کنجد تماس بگیرید. بارگیری از مشهد

تماس: 05136384374-09154486257

 کانال تلگرام

 صفحه اینستاگرام

کنجد پاکستانی