09154486257 - 05136384374 :امیر قربانی
دنبال کنید:

کنجد افغانی بوجار شده (کنجد افغانی دوبوجار)

کنجد افغانی دوبوجار (کنجد افغانی بوجار شده) نوع تمیز شده کنجد به حال خود افغان می باشد. این کنجد پس از ورود به ایران توسط دستگاه های مکانیزه مجدد بوجاری و پاک می شود و تمامی ناخالصی موجود در کنجد مانند سیخ و برگ و کنجدهای پوک و ریز از کنجد جدا می شود. این کنجد برای روغنگیری مناسب و تمیز می باشد.

برای تهیه کنجد افغانی دوبار بوجار با ایران کنجد تماس بگیرید. بارگیری از مشهد

تماس: ۰۵۱۳۶۳۸۴۳۷۴-۰۹۱۵۴۴۸۶۲۵۷

 کانال تلگرام

 صفحه اینستاگرام

کنجد افغانی