هسته انگور
هسته انگور هسته انگور که دارای خواص بسیار زیادی می باشد و روغن آن نیز استحصال می شود در مجموعه محصولات ایران کنجد موجود است. * اسید لینولئیک موجود در آن، برای بیشتر...