مغز آفتابگردان شکسته
مغز آفتابگردان شکسته مغز آفتابگردان شکسته به دلیل خرد بودن و شکسته بودن و ظاهر نامناسب برای مصارف آجیلی و بسته بندی مناسب نمی باشد. از این نوع مغز تنها برای بیشتر...
مغز آفتابگردان اکراینی
مغز آفتابگردان اکراینی مغز آفتابگردان اکراینی به دلیل درشت بودن و یکدست بودن آن طرفداران بسیار زیادی دارد. مغز آفتابگردان اکراینی به دلیل درصد روغن بالایی که دارد برای مصارف روغنکشی بیشتر...