مغز آفتابگردان ایرانی
مغز آفتابگردان ایرانی مغز آفتابگردان ایرانی که تولید و کشت داخل کشور است معمولا محصول مناطق شمال غرب کشور مانند خوی و مناطق و شهرهای شمالی مانند کلاله می باشد. مغز بیشتر...