مغز آفتابگردان اکراینی
مغز آفتابگردان اکراینی مغز آفتابگردان اکراینی به دلیل درشت بودن و یکدست بودن آن طرفداران بسیار زیادی دارد. مغز آفتابگردان اکراینی به دلیل درصد روغن بالایی که دارد برای مصارف روغنکشی بیشتر...