مغز بادام شیرین
مغز بادام شیرین مغز بادام شیرین از نظر طب سنتی مزاجش کمی گرم و تر است. برخی از مهمترین خواص درمانی بادام شیرین به طور خلاصه عبارتند از: کاهش کلسترول بد و افزایش بیشتر...