آدرس:

مشهد، بلوار طوس، طوس 1، انتهای شهید طالبی 6، پلاک 105

تلفن:
051-37607884

موبایل:
0915-4486257

ایمیل:
info[at]irkonjed.com

امیر قربانی

 

iran_konjedoilseeds