09154486257 - 05137607884 :امیر قربانی
دنبال کنید:
کنجد چیست؟ بدون نظر

کنجد چیست؟ کنجد چیست؟ کنجد یک گیاه روغنی است که دانه‌های آن مصرف خوراکی می‌شود. زادگاه این دانه‌ها آسیاست. می‌توان از کنجد سبوس دار یعنی پوست نکنده، کنجد بو داده یا روغن بیشتر...