آدرس:

مشهد- بلوار ابوطالب- ابوطالب ۲۱- پلاک ۲۹

تلفن:
۰۵۱-۳۶۳۸۴۳۷۴

موبایل:
۰۹۱۵-۴۴۸۶۲۵۷

ایمیل:
info[at]irkonjed.com

امیر قربانی

 

oilseedsiran_konjed