آدرس:

مشهد- جاده کلات

تلفن:
051-36384374

موبایل:
0915-4486257

ایمیل:
info[at]irkonjed.com

امیر قربانی

 

oilseedsiran_konjed